Kolumne

O kvaliteti

22/05/2010

author:

O kvaliteti

Svi smo jako dobro svjesni koliko je kvaliteta bitna u poslu s kojim se bavimo. Kvaliteta se odnosi prvenstveno na kvalitetu rješenja i sustava koje implementiramo za naše korisnike. U samom procesu implementacije analitičkih ili MDM sustava bitna su poslovna, tehnička i metodološka znanja. Sva ta znanja se uobličavaju u konačan implementirani sustav kroz projektnu organizaciju. Upravljanje projektima možemo zbog toga smatrati možda i ključnom vještinom za kvalitetu konačne isporuke.

Vođenje projekata je nešto što se uči kroz praksu, najbolje na način da vodiš projekte. Kolege koji su od samih početaka u Poslovnoj inteligenciji imaju puno takvih odrađenih projekata koji su dokazani svojom kvalitetom i dugovječnosti implementiranih rješenja kod naših korisnika. Od samim početaka smo se oslanjali na PMBOK (Project Management Body of Knowledge) metodologiju koju smo primjenjivali na našim projektima.

Došla su i nova vremena, kada su pred nas postavljeni novi izazovi, a jedan od njih je bila i Project Management Institute certifikacija kolega koji vode projekte, kako bi postali certificirani voditelji projekata. Izuzetno smo sretni ponosni što su prošli i ovaj tjedan dvoje naših kolega položili ispite i dobili certifikate. Direktorica konzaltinga u Beogradu Mina Mićanović je dobila certifikat Certified Associate of Project Manager (CAPM), a nositelj Micosoft kompetencije u Zagrebu Ivan Ćešković je dobio najviši nivo certifikacije kao Project Management Professional (PMP). Čestitamo!

Ova certifikacija se smatra izuzetno teškom i zahtjevnom, te traži puno odricanja i učenja. Ono što Ivan i Mina kažu je da je njihovo predznanje, praktično iskustvo i najbolje prakse koje su korištene na našim projektnima, u odnosu na druge kolege iz raznih tvrtki s kojima su bili na tečajevima i s kojima su pripremali ispite, bilo daleko veće, te da su primjeri s naših projekata vrlo često korišteni i za diskusiju na samim predavanjima. Samim time i priprema i sam ispit nisu bili tako teški…