Upravljanje podacima

Master Data Services

14/02/2014

author:

Master Data Services

Piše: Nikolina Rendulić

Održavanje matičnih podataka

Problem s kojim se suočavaju tvrtke diljem svijeta je nemogućnost preciznog i točnog korištenja kritičnih poslovnih informacija. Središnji izvor tih informacija leži u matičnim podacima, koji su kao takvi osnova za rad s bilo kojim informatičkim sustavom.

Matični podaci, koji opisuju identični entitet, pomoću istih ili različitih atributa, nalaze se u raznim tablicama i bazama, te se definiraju i obrađuju kroz razne aplikacije koje se koriste u različitim organizacijskim dijelovima poslovnog sustava. Takav scenarij dovodi do dva osnovna uzroka većine problema koji se javljaju kod obrade matičnih podataka – loše kvalitete podataka i nekonzinstentosti.

mds1Slika 1: Potreba za upravljanjem matičnim podacima

„Loši“ matični podaci mogu dovesti do značajnog troška u poslovanju kroz:

 • Stvaranje zablude o rastućim i profitabilnim proizvodima
 • Pogrešnog uvjerenja da su izvještaji točni, što dovodi do loših poslovnih odluka
 • Nemogućnost sustavnog praćenja određenog atributa ili aktivnosti na najnižoj razini, a u nekim slučajevima i na razini cijelog poduzeća, zbog čega se ne može stvoriti cjelovita slika poslovanja
 • Problem sigurnosti i integracije podataka koji proizlazi iz nedostatka definiranih procesa za kontrolu važnih aspekata analitičkih alata koji se koriste u poduzeću.

Rješenje problema nazire se u postojanju jednog autoritativnog izvora podataka koji će garantirati kvalitetu i točnost podataka.

Master Data Services rješenje

Master Data Services (MDS) je komponenta SQL Servera za upravljanje matičnim podacima. Poput drugih MDM rješenja, MDS omogućava kreiranje centraliziranog izvora podataka koji će biti sinkroniziran s aplikacijama koje procesiraju te podatke, i na taj način ukloniti sve gore navedene izazove upravljanja matičnim podacima.

Arhitektura MDS-a se bazira na sljedećim komponentama:

 • Baza podataka u kojoj se skladište metapodaci o modelu matičnih podataka kao i sami matični podaci.
 • Web aplikacija koja svojom funkcionalnošću omogućava kreiranje modela matičnih podataka, unos i ažuriranje matičnih podataka, definiranje raznih pravila nad njima, definiranje notifikacija koje prate definirana pravila, definiranje prava pristupa podacima i sl. Web aplikacija ima svrhu portala koji omogućava korisnicima interakciju s matičnim podacima bez potrebe za instalacijom thick-client aplikacije na njihova računala. Na taj način je omogućeno jednostavno upravljanje sustavom.
 • MDS Configuration Manager koji omogućava kreiranje MDS baze podataka i Web aplikacije, te podešavanje dodatnih postavki vezano uz navedene komponente.
 • MDS Add-In for Microsoft Excel koji omogućava korisnicima da upravljaju svojim matičnim podacima korištenjem Excela, što im dodatno olakšava sam proces MDM-a, budući da im je to dostupno u okolini u kojoj se osjećaju “kao doma

mds2

Slika 2: Master Data Services komponente

Multi-domain

Samo upravljanje matičnim podacima koristi se kako bi se popravili i poboljšali ishodi najkritičnijih poslovnih procesa unutar neke organizacije. U većini slučajeva tvrtke će započeti upravljanje matičnim podacima korištenjem jedne domene, koja im se u danom trenutku čini najkritičnijom i krucijalnom za njihov uspjeh. Za neke tvrtke će to biti podaci o proizvodima, dok će za druge to biti podaci o klijentima. Međutim, kako bi se ostvario značajniji porast poslovne dobiti potrebno je dobiti globalnu sliku, odnosno, upravljati svim domenama koje opisuju poslovne procese organizacije, jednako kao i vezama među njima.

MDS je multi-domain upravljanje matičnim podacima omogućio kroz kreiranje modela koji sadrže entitete i domain-based atribute. Omogućeno je kreiranje neograničenog broja modela, čime se može pratiti onoliko poslovnih domena koliko je ključno za poslovanje organizacije, bez ograničenja. Entiteti modela opisuju poslovne objekte unutar domene, dok se kroz domain-based atribute ostvaruju veze među pojedinim objektima.

Modeliranje matičnih podataka u MDS-u se zasniva na sljedećim konceptima:

 • Model koji se može okarakterizirati kao top level spremnik matičnih podataka
 • Entitet koji predstavlja grupu podataka sličnog tipa – odgovara tablici u relacijskoj bazi
 • Atributi koji predstavljaju opis podatka – kolona
 • Član (member) kao individualni podatak – red
 • Hijerarhija koja sadrži implicitne ili eksplicitne veze između podataka.

Budući da organizacije imaju potrebu na iste podatke gledati iz različitih perspektiva, ovisno o vremenskom periodu ili o različitim organizacijskim promjenama koje se mogu dogoditi, nemogućnost istoga je ključna mana većine sustava za praćenje poslovnih procesa. Ponekad je zgodno prije ažuriranja glavnog sustava, pratiti učinak velikih promjena u poslovnom okruženju nad alternativnom verzijom matičnih podataka. MDS to omogućava kroz verzioniranje modela. Verzioniranjem je moguće kreirati verzije istog modela u različitim vremenskim intervalima ili različitim scenarijima. Korisnici mogu raditi nad otvorenim verzijama modela koje su uređene ovisno o međusobno alternativnim poslovnim scenarijima dok se modeli istovremeno verzioniraju u zahtjevanim vremenskim intervalima.

Iako je modeliranje u MDS-u u srži fleksibilno, odnosno nema predefinirane strukture modela i unosa matičnih podataka, korisnicima je omogućeno i korištenje već definiranih modela, koje mogu prilagoditi svojim potrebama. Ta mogućnost dostupna je kroz MDS Deploy.

Poslovna pravila

Upravljanje matičnim podacima je proces koji zahtjeva praćenje i uređivanje velikog skupa atributa iz mnogo raznih sustava unutar poduzeća. Kako bi se to što jednostavnije ostvarilo, Master Data Services osigurava mehanizam koji omogućava definiranje kompleksnih uvjeta nad tim skupom podataka. Mogućnost procjene podataka na samo jednom izvoru pruža konzistentniju kontrolu i cjelovitiji pogled na domenu.

Poslovna pravila su namijenjena osiguravanju točnosti matičnih podataka nadopunom vrijednosti, postavljanjem zadanih vrijednosti i obavještavanjem odgovornih u trenutku kada su novi podaci dodani ili netočni. Uz pomoć ugrađenih MDS funkcionalnosti za kontrolu podataka, poslovni korisnici mogu kreirati jednostavna poslovna pravila. Budući da je zamišljeno da poslovna pravila u MDS-u upravljaju najčešćim scenarijima vezanim uz kontrolu podataka, zahtjevnije i kompleksnije procesiranje događaja omogućeno je pokretanjem skripti kroz MDS sučelje.

Kako bi se osigurala sukladnost s propisanim poslovnim pravilima, MDS je postavio dodatno ograničenje na model. Model se ne može validirati dok nisu ispunjena sva pravila definirana za njega.

Korištenje matičnih podataka

Kada se podaci urede i ostvari se centralizirano upravljanje s jednim validnim i točnim izvorom, preostaje jedino omogućiti njihovo korištenje za razne operativne i analitičke svrhe. Iz tih razloga podaci se izlažu drugim sustavima, a MDS to omogućava kroz set SQL Server view-a kojima se može pristupiti bilo kojim alatom koji koristi SQL Server podatke – SSIS, BizTalk, Excel, Reporting Services itd. Ti viewi se dinamički održavaju tako da automatski uključuju nove entitete, atribute, ili hijerarhije dodane master data modelu.

Upravljanje i administriranje matičnim podacima je jedan od središnjih zadataka u svakom poduzeću, na njemu prolazi ili pada ukupno poslovanje poduzeća. Upravo se MDS nameće kao jedan od odgovora na izazove koji dolaze s implementiranjem rješenja za upravljanje matičnim podacima.

Budući da je MDS komponenta SQL Servera, ne licencira se zasebno, te je s cjenovne strane vrlo zanimljiva opcija, prvenstveno za tvrtke koje su bazirane na Microsoft platformi. Poslovna inteligencija je na projektima kod nekolikcine naših korisnika već implementirala MDS, a neke od referentnih implementacija planiramo uskoro predstaviti na konferencijama.