Archive for category: Master Data Management

Consent Management

Consent Management

In order for an organization to comply with the principles of the General Data Protection Regulation (GDPR), it should be able to govern personal data, know where they are and how to protect them. In addition, the organization should be able to fulfill legally defined rights for all EU citizens […]

Read more

 

Upravljanje privolama

Upravljanje privolama

Da bi tvrtka bila usklađena sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti privatnih podataka (GDPR), treba moći upravljati osobnim podacima, treba znati gdje su i kako ih zaštiti. Osim toga, tvrtka treba moći ispuniti zakonom definirana prava svim građanima EU čije podatke obrađuje.

Read more

 

Master Data Services

Master Data Services

Problem s kojim se suočavaju tvrtke diljem svijeta je nemogućnost korištenja kritičnih poslovnih informacija. Središnji izvor tih informacija leži u matičnim podacima, koji su osnova svakog informatičkog sustava.

Read more