Namerno drugačije budžetiranje

Piše: Mina Mićanović, objavljeno u PC Press 05/2104 „Budžetiranje ispoljava najneproduktivnija ponašanja u organizaciji“ Jack Welch Proces planiranja i budžetiranja je danas svakodnevica svake ozbiljne kompanije koja teži...